Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een afspraak is gemaakt voor een massage. 

1.2 Cliënt: De natuurlijke persoon die feitelijk de massage ontvangt. 

1.3 Voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de reeds gemaakte afspraak voor een massage. 

2.2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zo ver zij schriftelijk zijn bevestigd door Brigitte Wellness and Care. 

Artikel 3: Aanmelding

3.1 Aanmelding voor een massage kan telefonisch of per e-mail. 

3.2 Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij de regel geldt: Vol is vol. In overleg met u wordt naar een andere datum en tijdstip gekeken waarop de massage wel uitgevoerd kan worden. 

3.3 De cliënt die voor het eerst in de praktijk komt krijgt een kort intakegesprek waarbij een aantal vragen gesteld worden over persoons- en gezondheidsgegevens. Deze tijd wordt niet meeberekend in de kosten en tijd voor de massage.

3.4 Contra- indicatiesmassage: Koorts, opgezwollen lymfeklieren, ontstekingen op de huid. Neem bij twijfel contact op met uw arts of er gemasseerd kan worden. Brigitte Wellnes and Care heeft het recht om bij beoordeling van medische gegevens de massage niet door te laten gaan. 

3.5 Contra-indicaties zwangerschapsmassages: koorts, opgezwollen lymfeklieren, ontstekingen op de huid, bloedingen. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog of er gemasseerd kan worden. Brigitte Wellness and Care heeft het recht om bij beoordeling van medische gegevens de massage niet door te laten gaan.